Aktuální program
< zpět

Dotace muzeu od Královéhradeckého kraje

Městské muzeum Žacléř využilo možnosti požádat o finanční prostředky z dotačního fondu Královéhradeckého kraje na podporu činností muzeí a galerií pro rok 2020 č. 20KPG06-0010. Královéhradecký kraj po posouzení žádosti poskytl neinvestiční dotaci ve výši 77.000,- Kč a v roce 2020 je tak realizován projekt "Uložení sbírkového fondu Městského muzea Žacléř a vydání publikace věnované historii pohostinských zařízení na Žacléřsku". Žacléřské muzeum díky poskytnutým prostředkům pořídí regálové vybavení pro depozitář muzea a archivační boxy pro ukládání archiválií, obrazových dokumentů, případně periodik. prostředky jsou dále použity na vydání publikace Prosit! Na zdraví! Historie pohostinských zařízení na Žacléřsku, která je doplněním výstavy věnované tomuto tématu, která proběhla v hlavní návštěvnické sezóně od června do září roku 2020. Projekt výrazně napomáhá ke zkvalitnění vybavení depozitáře, uložení sbírkových předmětů a zachování dokladů o minulosti příštím generacím. Vydání publikace k výstavě o pohostinských zařízení umožní zájemcům o téma vracet se k informacím, které byly představeny během krátkodobé výstavy a zpřístupňuje tak dlouholetou badatelskou práci zaměstnanců muzea široké veřejnosti.

Otevírací doba
pondělí  zavřeno
úterý   9-16
středa   9-16
čtvrtek   9-16
pátek   9-16
sobota   9-16
neděle   9-16

V měsících dubnu a listopadu o víkendech zavřeno!

VSTUPNÉ 
Expozice + výstava 
Dospělí50,- Kč
Snížené40,- Kč
Pouze výstava 
Dospělí30,- Kč
Snížené20,- Kč

Snížené vstupné platí pro rodiny s dětmi, děti od 3 do 15 let, studenty, seniory a ZTP.

 

Platba kartou

Kontakty

Městské muzeum Žacléř

Rýchorské náměstí 10

542 01 Žacléř

tel. 00420 499 739 225

mob. 00420 608 830 171

e-mail: muzeum@zacler.cz