Aktuální program
< zpět

POZORUJEME, MĚŘÍME, VYHODNOCUJEME 30.5. - 30.8.2015

Výstava shrnuje dosavadní výsledky přírodovědných pozorování a měření žáků místní základní školy, kteří pod vedením Mgr. Radovana Vlčka již více než 3 roky zkoumají životní prostředí Žacléřska. 

Dne 13. září 2012 proběhlo v Městském muzeu v Žacléři slavnostní zahájení přírodovědného projektu zaměřeného na poznávání, ochranu a prezentaci jedinečných přírodních hodnot Rýchor. 

Slavnostního zahájení se zúčastnili i zástupci organizací, které v projektu přislíbily pomoc a spolupráci. Jsou to město Žacléř a jeho instituce (např. Městské muzeum), Správa KRNAP, Středisko ekologické výchovy SEVER, Česká geologická služba a Český hydrometeorologický ústav. 
V průběhu několika uplynulých let se do projektu zapojili žáci i učitelé obou stupňů naší školy. Jeho cílem je vypěstovat v dětech pozitivní vztah ke krajině, v níž žijí, naučit je vnímat souvislosti mezi jednotlivými složkami zdejší unikátní přírody a probudit v nich zájem o přírodní vědy. Protože chceme, aby se informace, které z projektu vyplynou, dostaly i k lidem mimo okruh základní školy, budou nedílnou součástí práce na projektu i výstupy, které bude moci využít široká veřejnost. Poznávání a pozorování se bude týkat živé i neživé přírody. Připravujeme aktivity v oblasti geologie, pedologie, hydrologie, meteorologie a kli­matologie, botaniky, ornitologie, ale i obecné a praktické ochrany přírody. Abychom získali více zkušeností s praktickým pozorováním a výzkumem životního prostředí a abychom se mohli o své poznatky podělit i s podobně orientovanými školami, přihlásili jsme se do mezinárodního programu Globe, kterého se účastní více než 100 škol po celém světě. Cílem tohoto programu je zavádění tzv. badatelsky orientovaného učení. V jeho rámci žáci základních a středních škol provádějí přírodovědná a ekologická pozorování a výzkumy v okolí školy. 

 

Mgr. Radovan Vlček

Aktuální práci geologického kroužku naleznete zde.

 

"Geologie pro všechny" ke stažení zde: 

CZ, PL, DE, EN

Otevírací doba
pondělí  zavřeno
úterý   9-16
středa   9-16
čtvrtek   9-16
pátek   9-16
sobota   9-16
neděle   9-16

V měsících dubnu a listopadu o víkendech zavřeno!

VSTUPNÉ 
Expozice + výstava 
Dospělí50,- Kč
Snížené40,- Kč
Pouze výstava 
Dospělí30,- Kč
Snížené20,- Kč

Snížené vstupné platí pro rodiny s dětmi, děti od 3 do 15 let, studenty, seniory a ZTP.

 

Platba kartou

Kontakty

Městské muzeum Žacléř

Rýchorské náměstí 10

542 01 Žacléř

tel. 00420 499 739 225

mob. 00420 608 830 171

e-mail: muzeum@zacler.cz