Exponát měsíce

HASIČSKÁ TRUBKA Z RÝCHOR


Jedním z prvních exponátů darovaných do sbírky žacléřského muzea byla hasičská trubka od paní Kristiny Paslerové z Rýchor, jejíž otec, Otto Pasler, vykonával funkci pokladníka v tamějším sboru dobrovolných hasičů. Trubka o délce 55 cm s průměrem ústí 13,5 cm je vyrobena z mosazi, s dvěma očky pro uchycení červené kroucené šňůry. Pomocí hasičské trubky a vyzváněním zvonu, který byl umístěný na domu čp. 3 nedaleko Hubertusky, byli hasiči svoláváni v případě vypuknutí požárů, které rýchorské domy často sužovaly. Hašení požárů navíc ztrpčoval terén i nepřítomnost většího zdroje vody.

Místní hasičský sbor byl založen 2. června 1929 pro obce Rýchory a Vizov. Mezi hlavní zakladatele můžeme zařadit Johanna Friedricha Dorschnera a Johanna Tamma. Nově vzniklý sbor nakoupil v Trutnově Poříčí hasičskou stříkačku za 3 500,- Kč. Prvními funkcionáři byli zvoleni Johan Dorschner (velitel), Johann Tamm (zástupce velitele), Wendelin Polz (zbrojmistr), Rudolf Simmich (velitel stříkačky), Vinzenz Olbrich (velitel hasičského vozu), Franz Pasler (jednatel), Otto Pasler (pokladník).

V roce 1930 zřídila obec hasičskou zbrojnici s věží. Vše v hodnotě 6 000,- Kč. Pro zajištění zdroje vody byl v roce 1935 na pozemku pana Aloise Tippelta vybudován rybník, náklady činily 3 778,- Kč.

Příčiny požárů zůstaly mnohdy neobjasněny, jako kupř. požár domu na Rýchorském Dvoře (Rehorn Vorwerk) hospodáře a povozníka Franze Zierise 20. září 1932. Panovala také podezření na úmyslné založení požárů např. u požáru domu polního hospodáře Antona Taslera č. 47, jehož dům dne 19. 9. 1926 do základů vyhořel. Obávané bývaly letní bouřky a údery blesku, dne 18. srpna 1920 takto zcela vyhořel dům Franze Rennera na Sněžných Domcích.

Členové sboru se pravidelně scházeli na jednáních i slavnostech. Dne 17. června 1934 se v hotelu Quintenmühle konala velká hasičská slavnost, které se účastnilo 18 sborů. Oslavy zpestřila polní mše.

V roce 1937 byl jako velitel spolku evidován Johann Tamm a jeho zástupce Vinzenz Olbrich. Spolek měl tehdy 36 členů. Sbor nevlastnil motorovou stříkačku. V období druhé světové války odcházeli mladí muži ze sboru do wehrmachtu, což ohrožovalo jeho akceschopnost. Po osvobození Československa hasičský sbor zanikl a jeho bývalí členové byli vesměs odsunuti do Německa.

S historií nejen rýchorského hasičského sboru, ale i sborů ze Žacléře a okolních obcí, fotografiemi a zajímavými exponáty se můžete seznámit na výstavě uspořádané u příležitosti 150. výročí založení žacléřského sboru dobrovolných hasičů, která je přístupná každý den kromě pondělí od 9 do 16 hodin v Městském muzeu Žacléř. Výstava potrvá do 26. září 2021.

Ilona Fidlerová
Městské muzeum Žacléř

 

Otevírací doba
pondělí zavřeno
úterý  9-16 
středa  9-16
čtvrtek  9-16
pátek  9-16 
sobota  9-16
neděle  9-16

Ve státní svátky 5. - 6.7. otevřeno od 9 do 16 h.

V měsících dubnu a listopadu o víkendech zavřeno!

VSTUPNÉ 
Expozice + výstava 
Dospělí50,- Kč
Snížené40,- Kč
Pouze výstava 
Dospělí30,- Kč
Snížené20,- Kč

Snížené vstupné platí pro rodiny s dětmi, děti od 3 do 15 let, studenty, seniory a ZTP.

 

Platba kartou

Kontakty

Městské muzeum Žacléř

Rýchorské náměstí 10

542 01 Žacléř

tel. 00420 499 739 225

mob. 00420 608 830 171

e-mail: muzeum@zacler.cz