Exponát měsíce

SKVOSTY ZE SBÍRKY PORCELÁNU VÁCLAVA PETIRY, tentokrát o Krakonoši, vládci hor

Je zřejmé, že postava Krakonoše nesměla mezi žacléřskými porcelánovými výrobky bratrů Pohlových chybět, už jen kvůli poloze Žacléře ve východním výběžku Krkonoš.
Z expozice vybíráme 2 výrazně odlišná ztvárnění, avšak krásně ilustrující různé pohledy na osobu vládce krkonošských hor.
Autorem prvního, můžeme říci až mýtického, zpodobnění je zdejší významný sochař narozený v Královci, Emil Schwantner. Krakonoše, ducha a vládce hor zachytil v pohybu, s holí ze samorostu, v potrhaném mnišském rouchu vlajícím v prudkém větru, s jednou nohou bosou a druhou s pantoflem, či dřevákem. Výraz ve tváři napovídá, že není vždy hodným starcem, ale mužem rozporuplného ladění, který je někdy ke krkonošskému lidu vlídný, jindy na něj snáší přírodní katastrofy a klade překážky. Krakonošovi bývá přisuzována moc nad počasím, nečekaně snáší na krkonošská obydlí a jejich obyvatele hromy a blesky, prudký liják, silný vítr i sněhové vánice, chodidlem dokáže roztříštit i skálu. Na tuto sílu zřejmě odkazují blesky šlehající od Krakonošových nohou. Čistě bílá glazura ještě více umocňuje mytologický zjev. Socha je 27 cm vysoká a Emil Schwantner ji zřejmě spolu s dalšími motivy (kupř. divokými šelmami, Amazonkami) navrhnul pro žacléřskou porcelánku v roce 1935. Emil Schwantner byl s žacléřskou porcelánkou spjatý již od učňovských let. Jako mladý hoch se učil modelářskému řemeslu v žacléřské porcelánce u modeláře Hartmanna a díky rozpoznanému nadání mu majitel porcelánky Theodor Pohl poskytl stipendium ke studiu na umělecko-průmyslové škole v Teplicích-Šanově. Po studiích a návratu z bojišť první světové války pak čas od času pro Theodora Pohla pracoval a navrhoval sochy, jejichž rysy jasně odkazují na styl Schwantnerovy tvorby.
Druhá socha od neznámého modeláře nám přibližuje Krakonoše jako vlídného starce hledícího do dáli s holí a kloboukem, oděného do běžného šatu, stojícího na skále. Společnost mu dělají 2 permoníci u nohou, kteří odkazující na krkonošské hornické tradice. Glazovanou sošku nalezneme ve stálé expozici muzea v části se světskými motivy, měří 32,5 cm a nese sériové číslo 565. V roce 1907 ji bylo možné pořídit za 42 koruny.
Jako doplněk k expozici necháváme postupně zhotovovat upomínkové předměty odkazující na sbírku porcelánu. Jako první jsou již k dispozici pohlednice se 2 motivy ze sbírky porcelánu - s Krakonošem (vlídným) a svatým Florianem. V případě zájmu je můžete u nás zakoupit za 5,- Kč.
Eva Rennerová

Otevírací doba
pondělí zavřeno
úterý  9-16 
středa  9-16
čtvrtek  9-16
pátek  9-16 
sobota  9-16
neděle  9-16

Ve státní svátky 5. - 6.7. otevřeno od 9 do 16 h.

V měsících dubnu a listopadu o víkendech zavřeno!

VSTUPNÉ 
Expozice + výstava 
Dospělí50,- Kč
Snížené40,- Kč
Pouze výstava 
Dospělí30,- Kč
Snížené20,- Kč

Snížené vstupné platí pro rodiny s dětmi, děti od 3 do 15 let, studenty, seniory a ZTP.

 

Platba kartou

Kontakty

Městské muzeum Žacléř

Rýchorské náměstí 10

542 01 Žacléř

tel. 00420 499 739 225

mob. 00420 608 830 171

e-mail: muzeum@zacler.cz