Exponát měsíce

SPOLKOVÝ PRAPOR SOKOL ŽACLÉŘ

Spolkový prapor Sokola Žacléř
Dne 5. dubna 2020 uplyne přesně 100 let od konání ustavující valné hromady stavebního a bytového družstva Čech, které mělo za úkol zrealizovat myšlenku stavby Národního domu pro českou menšinu v Žacléři. Zdárné uskutečnění stavby dokládá spolkový prapor žacléřských Sokolů, který byl dlouhá léta ukryt polozapomenutý na půdě městského úřadu v Žacléři. Teprve s myšlenkou znovuobnovení městského muzea se mu dostalo restaurátorského zásahu a při slavnostním otevření muzea v r. 1999 již zdobil hlavní expozici.
S rozvojem černouhelných dolů v Žacléři na přelomu 19. a 20. století přišlo do města s převážně německy mluvícím obyvatelstvem množství Čechů, z nichž mnozí se zde usadili trvale a vznikla tak početná česká menšina. Po vzniku samostatného československého státu v r. 1918 zesílily snahy této menšiny o zřízení vlastního centra „Národního domu", jehož stavba se začala připravovat již v dubnu 1920. Ke zdárnému dokončení stavby výrazně přispěli vlastenci z města a okresu Čáslav, kteří převzali nad žacléřskou komunitou patronát a vydáním a následným prodejem dluhopisů pomohli Žacléřským zajistit finanční prostředky pro dostavbu Národního domu. V početném zastoupení se pak zúčastnili jeho slavnostního otevření v červenci 1928. Čáslav však žacléřské hraničáře, jak byli místní nazýváni lidmi z vnitrozemí, podporovala i nadále, o čemž svědčí detailní dokumentace ke vzniku sokolského praporu, kterou v roce 2016 věnoval muzeu místní občan a jeho pravidelný návštěvník Vladislav Halenár, kterému jej před lety předal dlouholetý náčelník Sokola Jan Antoš. Útlý svazek se zlacenými okraji a barevně vyvedeným písmem obsahuje kromě několika fotografií také detailní informace ke vzniku praporu a jen díky tomu víme, že prapor věnovala Tělocvičná jednota Sokol Čáslav své svěřence jednotě v Žacléři při slavnosti 7. září 1935. Dvouvrstvý ručně vyšívaný prapor má být „náznakem života sokolského". Červená strana značí symboly slovanské vzájemnosti (lipové lístky) a úcty k spravedlnosti a pravdě Husově (kalich). Bílá strana značí radost ze života, který i přes jeho různé podoby, je pro dobrého člověka vždycky krásný. Podle návrhu starosty čáslavského Sokola Jaromíra Jiráska zhotovilo prapor za celkových 518 a čtvrt hodiny 14 členek čáslavského Sokola a pěveckého spolku Hlahol, které jsou v textu jmenovitě uvedeny s počtem odpracovaných hodin. Na předání praporu přijelo čtyřmi autobusy 136 členů Sokola a pěveckého spolku Hlahol, kteří se druhý den vydali navštívit také Sněžku a Sokolskou boudu.
Přijďte si tento a další zajímavé předměty prohlédnout do Městského muzea Žacléř a nahlédnout tak jejich prostřednictvím blíže do žacléřské historie.

 

Otevírací doba
pondělí zavřeno
úterý  9-16 
středa  9-16
čtvrtek  9-16
pátek  9-16 
sobota  9-16
neděle  9-16

Ve státní svátky 5. - 6.7. otevřeno od 9 do 16 h.

V měsících dubnu a listopadu o víkendech zavřeno!

VSTUPNÉ 
Expozice + výstava 
Dospělí50,- Kč
Snížené40,- Kč
Pouze výstava 
Dospělí30,- Kč
Snížené20,- Kč

Snížené vstupné platí pro rodiny s dětmi, děti od 3 do 15 let, studenty, seniory a ZTP.

 

Platba kartou

Kontakty

Městské muzeum Žacléř

Rýchorské náměstí 10

542 01 Žacléř

tel. 00420 499 739 225

mob. 00420 608 830 171

e-mail: muzeum@zacler.cz