Aktuální program
< zpět

Hornické tradice v česko-polském pohraničí

Historie polského města Nowa Ruda je stejně jako historie Žacléře spjata s hornictvím. Vznik společného projektu zaměřeného právě na toto téma je tak logickým vyústěním společné minulosti a současných partnerských vztahů. Bohužel, současná doba kazí připravené plány. Sešlo ze společných setkání a ani plánovaná tématická výstava nemůže být uspořádána klasickou formou. Proto zpracované materiály prezentujeme alespoň prostřednictvím elektronických médií. 

Nowa Ruda vznikla jako osada na jedné z vedlejších obchodních stezek. Od roku 1352, ze kterého pochází jeden z prvních písemných dokladů o existenci města, byla Nowa Ruda především střediskem tkalcovství. Teprve v roce 1434 byla do tzv. uzamčené městské knihy zapsána zmínka o dolování uhlí. Ve stejné knize najdeme také nájemní listinu z roku 1478, vztahující se k uhelnému dolu v lokalitě Zacisze (dnes součást města Nowa Ruda). Z obou zmínek lze usuzovat, že počátky hornictví na území dnešního Polska je třeba hledat právě zde.

 

První písemně potvrzená těžba černého uhlí na území Žacléřska je z 15. srpna 1570, kdy opat Kašpar I. Hauser, představený cisterciáckého kláštera v Grüssau (Krzeszów), povolil Jacobu Rabemu, rychtáři z pruské obce Oppau, vyhledávání a těžení černého uhlí v žacléřském okolí. Tento písemný doklad je uložen v archivu ve Wrocławi.

Otevírací doba
pondělí  zavřeno
úterý   9-16
středa   9-16
čtvrtek   9-16
pátek   9-16
sobota   9-16
neděle   9-16

V dubnu a listopadu je o víkendech ZAVŘENO

VSTUPNÉ 
Expozice + výstava 
Dospělí50,- Kč
Snížené40,- Kč
Pouze výstava 
Dospělí30,- Kč
Snížené20,- Kč

Snížené vstupné platí pro rodiny s dětmi, děti od 3 do 15 let, studenty, seniory a ZTP.

 

Platba kartou

Kontakty

Městské muzeum Žacléř

Rýchorské náměstí 10

542 01 Žacléř

tel. 00420 499 739 225

mob. 00420 608 830 171

e-mail: muzeum@zacler.cz