Aktuální program
< zpět

ROZHOVOR s Karel Rychetským st.

ŽIJÍ MEZI NÁMI


KAREL RYCHETSKÝ st. - Jak mně voněl benzín, aneb jak to všechno začalo...
V roce 1951 byl v tehdejší Československé republice založen Svazarm (Svaz pro spolupráci s armádou), který financoval a spravoval výcvik branců, zájmové kroužky, školení a později i kulturní dění. V Žacléři mezi základní kluby spadající pod ZO Svazarm (Základní organizace - patřila mezi nejnižší složku Svazarmu) patřily: automotoklub, letecko-modelářský klub, kynologický, radioamatérský a dalších sedm zájmových kroužků. Většina z nich po roce 1989 ztratila finanční podporu, či o ně opadl zájem a postupně zanikly. Přesto několik spolků kontinuálně pokračuje do dnešních dní, mezi ně patří i Automotoklub Žacléř z. s., který Vám v tomto čísle představíme formou rozhovoru s jeho bývalým předsedou KARLEM RYCHETSKÝM st.

Můžete prosím prozradit, jakým způsobem jste se stal členem žacléřského automotoklubu?
Za časů mé školní docházky se tzv. „Pod intrem" jezdil motokros. Při jedněch závodech mě jeden z jezdců nechal podržet svůj stroj a jal se ho opravovat za vůně benzinu, která byla opojná. Po určitém čase, tuším v roce 1964-65 se na naší škole objevila pozvánka na motoristický kroužek v místní organizaci Svazarm. Přihlásilo se nás asi 40. Po několika schůzkách se však tento počet snížil asi na 5 členů. Ve vlastnictví Svazarmu v té době byly dvě motokáry, pokud jezdily, bylo na kroužku nadupáno, pokud bylo třeba opravovat a provádět údržbu, tak jsem zůstal sám. Mně to však bavilo a v dílně jsem trávil čím dál tím více času. Postupem času jsem zjistil, že Svazarm není pouze Automotoklub, ale také letečtí modeláři, radioamatéři, střelci, kynologický klub. Žacléřská organizace čítala v té době přes 300 členů a rozsah činností byl široký.


Můžete některé činnosti přiblížit?
Co se motoristů týče, bylo to doškolování řidičů, kurzy zdravovědy, jízdy zručnosti atd. Nemohu opomenout nezapomenutelné svazarmovské plesy, velikonoční zábavy nebo vinobraní. Na vinobraní se z Moravy přivezly demižony a hrozny vína a v Kulturním domě se celý sál vyzdobil např. papírovými vinnými lístečky, které visely společně s hrozny vína od stropu a za doprovodu hudby se v krásně vyzdobeném prostoru koštovaly různé druhy vína. Pořádané zábavy byly velice oblíbené širokou veřejností a vstupenky se často zamlouvaly rok předem. Ples se konal většinou v pátek a sobotu, vyvrcholením pak byl dětský karneval.


Kde se členové klubu scházeli?
Zpočátku se schůze konaly v různých restauračních zařízeních. Původní svépomocná dílna se nacházela ve starém Karmáškovském baráku (stával před budovou autoklubu), to však bylo nevyhovující, a tak se začal v letech 1981-83 budovat vlastní svatostánek Dům Svazarmu za finanční podpory ÚV Svazarmu. Stavba probíhala v akci Z (pozn. aut. neplacená pracovní činnost obyvatel) a bylo procentuálně dáno, co může postavit firma, a co musí dostavět členové klubu.


Pořádali jste různé oblíbené závody, můžete některé připomenout?
Po ukončení motokrosů „Pod intrem" vzniklo hluché místo pro pořádání většího motoristického podniku. V 70. letech padl návrh na uspořádání závodu automobilů do vrchu. Organizace si vyžádala přes 100 pořadatelů, a nakonec se těchto závodů odjelo 10 ročníků, a to oblastních i krajských, vždy sportovními komisaři hodnocených na velice dobré úrovni.
Se závody do vrchu jsem pospíchal trochu dopředu, bylo by špatné zapomenout na Motoskijering, který se pořádal (pozn. autora: hlavním úkolem řidiče motorky je jet co nejrychleji a lyžař se zase snaží po dobu závodu udržet lana a zjednodušit řidičovi jeho práci). První závod se jel na trojúhelníku u nároďáku, další ročníky potom od dnešního Medvěda k nádraží a zpět do sídliště okolo „Hašky" zase na start. Nejelo se pouze na motorkách, ale i za automobilem či koněm, jež táhli lyžaře. Velká sranda byla, když koně odmítali pokračovat a chtěli do stáje. Také vzpomínám, jak byl výbor organizace překvapen, když jsem chtěl uspořádat závod ve skateboardu. Nakonec se to uhrálo na bezpečnost silničního provozu.
V 80. až 90. letech následovalo jedno z nejkrásnějších období, což byl bikros. Sešla se velice dobrá parta lidí, kteří vybudovali za velké pomoci Dolu Jana Švermy trať pro BMX, ke kterému přibyla i sklopná startovací mříž. Zde jsme kromě tréninků pořádali i závody BMX v mnoha kategoriích, počet jezdců byl každý rok jiný, když se jely krajské závody, bylo to až 300 účastníků. Nikdy nezapomenu na překvapení členů, že uspořádáme víkendové soustředění se stanováním na parkovišti u trati. Někteří otáleli až do doby, co se postavil první stan. V té době jsme také uspořádali 2. ročník motokrosu. Pochvalou pro všechny pořadatele bylo prohlášení sportovního komisaře při schválení trati. Bylo řečeno, že trať je připravena na úrovni mistrovství republiky.
Ještě jednou se vrátím do historie. ZO Svazarmu byla také pořadatelem Benátských nocí na rybníce v Prkenném Dole. Tančilo se na třech parketech, byl zde také lunapark a mnoho jiné zábavy. Vzpomínám, když se vyrobilo 2000 ks jitrnic a poté pršelo a Benátská noc se nekonala, každý z pořadatelů měl povinnost si část jitrnic odkoupit.
Pořádat závody nebylo jednoduché, nejprve se plánovaná akce musela nechat schválit a taktéž připravená trať, musel se dokládat každý vytištěný papír, pořádané závody bylo nutné hlásit u policajtů, kteří dohlíželi na jejich průběh. Také bylo nutné zajistit lékařský dozor včetně sanitního, občerstvení, ceny pro vítěze, doprovodný program, doložit zprávu delegovaného technického komisaře atd.

Pořádali jste také akce pro děti?
Ano, velká část činnosti Svazarmu byla věnována dětem. Ve spolupráci se školou to byla dopravní výchova, kvízy, pro ty nejmenší pak závody na koloběžkách, odrážedlech a kolech a v zimě na bobech.
První ročník závodů na bobech byl určený pouze dospělým a proběhl Pod Zahradami směrem k vodárně. Druhý závod jely i děti a konal se Pod Polákem, kde se pořádá, pokud tomu přejí sněhové podmínky, dodnes.

Jaké akce pořádají členové automotoklubu v posledních letech?
V posledních letech dochází do klubu, který má okolo 40 členů i několik mladých nadšenců, kteří mají smělé plány. Minulý rok proběhlo představení driftů a poprvé i Den AMK, zájem veřejnosti o tuto akci byl veliký, tak se snad bude opakovat. Taktéž se konal 5. ročník Žacléřského Fichtlklání opět s dobrou účastí veřejnosti. Oblíbenou akcí je Tajný výlet, kterého se již 8 let v řadě aktivně účastní více jak 100 účastníků, dále pro děti Na kole nebo pěšky za pokladem, nebo soutěž RC autíček aj. Těch akcí je zhruba 10-12 v roce a většinou mají opakující se charakter. V současné době AMK Žacléř připravuje rozšíření činnosti u areálu Dolu Jan Šverma, ale to je ještě spousta práce.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří to se mnou v té době vydrželi, poděkování si zaslouží i naše manželky, které se nám staly velkou oporou a bez kterých by to samozřejmě nešlo.
Přichází nová mladší krev a těm přeji hodně štěstí, sil a dobrých nápadů při práci v AMK Žacléř, a třeba i na akcích s vůní benzinu.....

Panu Rychetskému děkujeme za rozhovor a ochotu. Do dalších let přejeme především pevné zdraví a hezké zážitky na akcích Automotoklubu.

(rozhovor připravila Vendula Pospíšilová - Městské muzeum a TIC Žacléř)

 

 

Otevírací doba
pondělí  zavřeno
úterý   9-16
středa   9-16
čtvrtek   9-16
pátek   9-16
sobota   9-16
neděle   9-16

V dubnu a listopadu je o víkendech ZAVŘENO

VSTUPNÉ 
Expozice + výstava 
Dospělí50,- Kč
Snížené40,- Kč
Pouze výstava 
Dospělí30,- Kč
Snížené20,- Kč

Snížené vstupné platí pro rodiny s dětmi, děti od 3 do 15 let, studenty, seniory a ZTP.

 

Platba kartou

Kontakty

Městské muzeum Žacléř

Rýchorské náměstí 10

542 01 Žacléř

tel. 00420 499 739 225

mob. 00420 608 830 171

e-mail: muzeum@zacler.cz